Jtif BESLISSING Afdeeling AanmerKingen en No. )omp is aan pomp- in ad- :undig opgave at fi- oor he aan ïtie- Lng van ;n te i met "-ing liet /oordeh ig van tn de inden, ing ir de idraag .maker werk en vej- te n des ge- k me- tdaagé fenen< ezegde van ter ene ogen fciandel t on- Het besluit van het College ad. 31 Üct.j.1. waarin \PuAi- besloten werd een verklaring te eisohen van de deug- delijkheid van het water wordt thans ingetrokken. De zaak wordt hiermede als afgedaan beschouwd. De opgave wordt vastgesteld. hen crediet van maximaal ƒ.120,= voor de aanschaffing van twee stalen kasten ten behoeve van den distribu- tiedienst wordt verleend. De definitieve kosten zul len uit den dienst 1940 worden bestreden. Besloten wordt terzake een rekening in te zenden en daarbij de vergoeding voor Brechcokes te berekenen naar een bedrag van ƒ.17,50 per ton. Tot plaatsvervanger wordt aangewezen Mej.Westra te aH\ Soesterberg. Voorts wordt besloten de belooning voor de verrichte werkzaamheden te gelegener tijd te bepa- Mh 1 en. Besloten wordt te- rekenen vanaf 3 November 1939 de V oJ(). vergoeding voor het schoonhouden van het gymnast ie klo-,, kaal door den heer van Dam te verhoogen en wel op een H'ye- basis van 200,= per jaar. De gevraagde machtiging wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 828