Volg- j num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte 1 244 1245 1246 1247 1248 1249 V.V.V."boest Voor uit". V.V.V."boest Voor uit H.A.Vos, Koningin- nelaan 125, Soest. Ge meente-Secreta- ris Ge Centrale leiding van den Nationalen Beclasseeringsdagl Vereeniging "Sima^ vi" te Amsterdam. verzoekt een bijdrage ad 125,= in de kosten van de door haar gevoerde reclame-campagne in 1959 te mogen ontvangen. verzoekt zoo mogelijk de kosten ad ƒ.169,60, verbonden aan de door haar georganiseerde feestviering van 5 t/m 12 Augustus j 1te mogen terug ontvangen, zoomede een bijdrage te mo gen ontvangen in de kosten ad ƒ.204,25 terzake de door haar in die week ge organiseerde kinderfeesten. verzoekt de woning Koninginnelaan 125 tegen 15 Haart 1940 te mogen ver laten. vestigt de aandacht op de huurachter standen bij woningbouwverenigingen, zulks in verband met een schrijven van den Gistricts-Verificateur van het Verificatiebureau der Vereeniging van hederlandsche Gemeenten. verzoekt vergunning tot het houden van straat- en huiscollecte met speldjesverkoop op baterdag 1 Juni 1940. Ge Inspecteur van Politie heeft hier tegen geen bezwaar. verzoekt toestemming tot het houden van een straat- en huiscollecte door middel van speldjes op een nader te bepalen datum. Ge Inspecteur van Politie heeft hier tegen geen bezwaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 829