NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3.....Ze.'briaar.i. TlA Brui jn «n TT J .flaal 111». Tyythmifl «-r; Secretaris ....J...G...A»Ba.t.erLhur.g., Afwezig Afd. ill Afd. IV: Tegenwoordig de Heeren Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 82