trWy; 'J lari 1 93 genoten rerkie- ïi as m een door heil 'ceel den Dor zullen rnhui z en i van ee Ling van im.wer- te dee- 1 eventu aange- .ng zijn- >eli jk Araeeiinq BESLISSING Aanmerkingen J slagen irwi j - .e be- teetzlaaii 1 Aug 1 Aug 1 lïov e Kerke- 1.school 053,^36 ester1 school Besloten wordt het wachtgeld uit te betalen. //Yl- Met intrekking van het besluit van X wordt besloten de raadsverkiezing te bepalen op Dins-t dag 6 Juni 1939. Jesloten wordt den raad voor te stellen, deze aange- aJj^. legenheid in handen van 13.en V/. te stellen om nrae- n W t oi advies Besloten wordt den heer Pranger te berichten, dat met U1 de door hem ontworpen verkaveling als zijnde een veel te intensieve bebouwing geen genoegen kan worden ge nomen en overigens eveneens conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken. De pensioensgrondslagen van deze onderwijzers worden vastgesteld op de hiernevens vermelde bedragen. school 4,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 84