atsen var. an het ulks vol- pecteur verzoelc )p het verzoek wordt afwijzend beschikt Besloten wordt ;e stellen. Lge ver gezeld val Lezen. (jrelet op het advies van Bouw- en "Woningtoezicht dd. 3 Februari 1939 nos.34, 87, ,12, 159, 8, 13, wordt besloten de aanvragen nos.1/1553, 1/1543, 2/501 en 2/505 in te willigen en de aanvragen nos.1/1357 en 1/1494 te weigeren. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iervoor geen bijdrage beschikbaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 88