NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.6..... Januari. 193 9 Tegenwoordig de Heeren r..?Z.A... J.Y.is.S.er.,burgemeester .D.„ A J„. G.asi.11 s.,we.tiao.ud.e.r.s.. SecretarisJ.»G...A<J3a.t.en.'hur.g.. Afwezig Afd. IV: Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 8