NOTULEN A/ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN7 februari193....9.*... li« gP i).A»de .Braijn,wethouders. Afwezig Afd. 14, Afd. II Afd. III Afd. IV 7/ TypVdW Tegenwoordig de Heeren ...M.X. ..•A*.d. ..•.Yissei.., Secretaris <Jt ..Q.»A.«,Ba.t.e.n.b.urg.. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers1.6.4.t/m.1.7.4.*. Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 90