Volg num mer 175 174 Afzender of voorstelier -ethouder Gasille.i Datum wed.Emaillefabriec "nangcat", JN.V. Korte inhoud deelt mede, dat de Commissie Grond bedrijf en uitbreidingsplan ziel', er mede vereenigen man, dat van het aan .A.hilhors" in eigendom toebehooren- de, aan de Mariastraat gelegen per ceel h.no.5409 een oppervlakte van 56O M2 (50 x 12 M) tegen een koop prijs van ƒ.2,50 per M2 wordt aange kocht vraagt vergunning tot het aanbrengen van een reclamebord ten behoeve der hritish American 'iobacco Comp. te Amsterdam aan het perceel van dan heer Smit, Steenhoffstraat 1Sa. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van iolitie advisee- ren op dit verzoek afwijzend te be schikken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 95