i Oiond- ;ich ex l het aan ibehooxen- ;en per- it e van i koop- aange- mbxengen )eve dei ip te m den I Sa. :ken en Ivisee- te be- Afdeeling en No Aanmerkingen BESLISSING besloten woidt te belichten dat de gemeente geen be lang heeft bij den aankoop van het bewuste peiceel giond Op het veizoek woidt afwijzend beschikt. V ajj aJj 1a' J'bïï-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 96