Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 11 De Voorzitter 12 Gemeentesecretaris 13 14 15 ub,hoofd o.l, school S'berg Dir.Gem.werken Brandraad 16 17 Ver."De macht van het kleine" afd. Soesterberg Standard Petroleum Compagnie, te s-Gravenhage gaat over tot het afnemen van den eed aan K.van Tol, aangewezen als tijde' lijk deurwaarder voor de plaatselijk^ "belastingen. adviseert, na bespreking met^den landmeetkundigen ambtenaar Buhrmaan, tot grondruiling aan den Verl.Kolonie weg met J.van Barneveld, zulks onder intrekking van het raadsbesluit van 11 October 1934, 1e afd.no.3635 be treffende de grondruiling met A.en M egemaat beklaagt zich over de houding van den schoonmaker van het gymnastiek lokaal te Soesterberg. zendt onder overlegging van een twee tal prijsaanbiedingen advies inzake levering van 4000 1.benzine. deelt mede dat het eindsaldo der kas ad 44,19 bij den Gemeente-ontvange^ is gestort, en dat het archief aan den Gemeente-secretaris zal worden overhandigd verzoekt vrijstelling van vermake lijkheidsbelasting voor het vertoonei van een smalfilm op Donderdag 2 Pebr a.s vraagt vergunning tot het uitbreiden van de ondergrondsche benzinebewaar- plaats met aftapinrichting, in/op perceel Diddelwijkstraat 40, kada straal bekend in sectie no.4430, door het vervangen van de door hand- kracht aangedreve benzinepomp door een benzinepomp aangedreven door een electromotor van 1/3 P.K. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v.Gem.werken wordt gunstig advies uitgebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 9