NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1 6 ..Februari193t 40 Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L.des Tombeburgemeester H.J.GasiXle en A.P»Hilhorstwethouders. Secretaris P.C.Groot Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers.1.7.1t/m182 Uitgevoerd Afd. I.../L. Afd. II Afd. III CM Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 102