BESLISSING waaruit ïeft hulp et on-en min- ïgeacht de toegedaan, nten werd bij vooral aan de na. ngt geenei racht doo] zit te kort door het in naburig gegeven t: Voorts wij iging reeds nten te Sot 1 aan het tonende aan acht), n.1, 2ek als toe le heer Vas den Braam* indelijks i zijn kin! tan Zee te Burgemeests isluit tot rerroepen es i B.en W. .en dat in t worden vs te en verve ie gevestigl 1 over een ker komt tc* vige vereen eun verleer! t door tal de, als Kruis e.di n het rekert erop a aanvullen 5t Steun- 31 met de sot belang gehandhaafd. Hiervan zal mededeelirig worden gedaan aan bedoeld.Steunfonds. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 108