NOTULEN JL - BURGEMEESTER EN WETHOUDERS C VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN20 Februari19* 40 Tegenwoordig de Heeren Mr.A.l.des Tombe ^burgemeester H. J.Gasilleen A.P.Hilhorst wethouders Secretaris JG A ..Bat ehb.urg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.8.3t/m199 Uitgevoerd Afd. I: JL Afd. II: Aid. III: W. Aid. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 110