NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 23februari VAN Tegenwoordig de Heeren Mr,»A..L.desTombeburgemeester HJGas illeen. A.E.Hilhorstwethouders Secretaris J G A.Batenburg Afwezig 209 Afd. III Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 200 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 118