"t "f- BESLISSING Afd eeling en No. Aanmerkingen J.den Besten o.1 .sch£eetzln.ing. 1 I.Colijn, openb .Uloschool 1 j.Ph.Hoek,o.l.sch.Kerkebuurt1 J.Hoepmanopenbülos chool J.R.v.'t Hof,o.l.sch.Kerkeb. E.Hofstee,o.l.sch.Beetzlaan Me jAG-Koopmans o1sch Soesterberg Mej.H.de Maar ,o .l.sch.Kerkeb. Mevr.J.de Ruiter-Kraaikamp o1schKerkebuurt Me j.E.Rupp,o.l.sch.S'berg J.vdWal,HfdopenbUlosch Mevr.C.J.v.Wely-v.Beenen, o.l.school Beetzlaan Dec.1938 Aug.1938 Mrt.1939 Aug.1938 Nov.1938 Sept. 1939 Dec1939 Jan.1939: Aug.1939: Mei 1938 Dec.1938 Mrt .1938 1235,= 1 2791,= 2627,= 2381,= 2545,= 1 2176,= 2390,= 2071 1156,= 2053,= 1833,= 3612,= 1 Nov.1938: 1674,=. Het College acht hiervoor voorshands geen termen aanwezig en besluit aan adressant mede te deelen dat het verschuldigde in maandelijksche termijnen mag worden voldaan. Van het besluit wordt kennisgenomen. De gevraagde bijdragen worden verleend. Aan het Schoolbestuur zal worden gevraagd het bedrag van 61 ,99 voorloopig te blijven voorschieten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 120