NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN27 februari193.4Q.S... h. J Oasi.lleen... A.ï.Hilhoist..,wethouders., Afd. II Tegenwoordig de Heeren M.?/*.A.,L..,de.S'i-Ï.Qjnbe..,.,j3.Uï.geiïl6.gst0X Bevat volgnummers 210t/m2.1.0.,. Secretaris ...J .•.O•.h^t.gnbuig.». Afwezig Uitgevoerd De Burgemeester, De Secretaris, Accoord De Wethouders,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 124