1 Lissing 3 verdaagd! iders wor- der be- uitzon- ^8549, niet meeA" v/elke in I posten Litgegevepl ;en worden n vorige rkplaats n afstand: g. De s uit bij' 4. ontwerp- stelling an: P 1724, 1570, 1001, ontwerp- g van de 3P 2580 102C- 187C 1 11 506C inements- b de reek putten irj ;n betaal BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jrknemer: 5 c.q. Kennisgenomen. Het schrijven zal den Raad ter kennis- f neming worden aangeboden. jj Aan 't Lam zal worden medegedeeld, dat alleen toestem- cJ). ming kan worden verleend om op een afstand van 0,80 M uit de erfscheiding of op de erfscheiding te bouwen. De ontwerp-besluiten worden vastgesteld. De ontwerp-besluiten worden vastgesteld. Aan den kantonnements-Oommandant zal worden medege deeld, dat het College genoegen neemt met een directe storting van het verschuldigde bedrag bij den ge meente-ontvanger of met de afgifte van een bon waarop later het verschuldigde bij het desbetreffend leger onderdeel kan worden ingevorderd. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. M 2 Jj (J i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 12