Afdeeling T Aanmerkingen en No. in de vei- 0 opdraciitl -schrijven ntwerpen, ot ,drappon ruari 194(1 .gslijn ere- .angezien .iet op aasl gebaseeif eputeeröe tenteerde .dviseerd ikundigen l rapport aan te torenden Lilkorven. van G-e- tn onder- ïakoming aan But je nd om zv ipeciaal oraen op i s jk iiulpbe- rorig schikbaar ;n van poot-I van de be-1 i welke aan 1 nullen wor- cwaarde pel Leidingen Aldus wordt besloten» Aldus wordt besloten. le Jj V Aldus wordt besloten. <i van Zeist zal worden gevraagd de noodige over 19p9 spoedig te verstrekken, '/oorshand met een voorloopige opgave genoegen nunnen worden genomen. Aan b,en gegevens zal zelfs

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 134