BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Tegenwoordig de Heeren TombeBuxjs^meester e.ö... .tiiQ.ud.e.x.s. Afwezig Secretaris Accoord De Wethouders. Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 136