Afzender ot voorstelle Korte i num mer 237 mevr .ülsevier- i)om en i^evi. Schreuder, namené het .Dames-Comité i van de Ver.van Vrijzinnig dods- dienstigen te oe s t vraagt toestemming tot het houden vai een verloting ter versterking van de kas voor het aanbrengen van verbete ringen aan het gebouw Eeligie en kun]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 139