BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN Tegenwoordig de Heeren Kr..AL.es. I omb eburgemeester KJ. Gasille... exi...A.«P .Hilhorst .,.we.tJaQud.ers Afwezig Accoord De Wethouders, Uitgevoerd Afd. I4-Afd. II Afd. III Bevat volgnummers2.5.1 Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 148