Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 251 252 253 254 255 BestR.K. Bouwer "StJoseph"te Soest Best.v/d Woningst "Ons Belang" te Amersfoort A.J.Mullaart,Ei- gendomw.75Soest A.Th.L.Salverda, P.Potterln,3Soest A.DekkerArchitect te Spi.jkenisse zendt bericht betreffende de geno men maatregelen ten aanzien van den huurachterstand en verzoekt in ver band met den stijgenden huurachter stand van L.v.Hornsveld tot opzeg ging van de huurovereenkomst met vo« rengenoemden te mogen overgaan. zendt in een verklaring, dat de kos- ten verbonden aan het verbeteren dei woning van de Stichting te Soester-| berg in totaal hebben bedragen: 3.923>93 en verzoekt tot uitkee- ring van een voorschot ten bedrage van 3.923>93 te willen overgaan. verzoekt spoedig verbetering aan te brengen in den onhoudbaren toestand waarin de Eigendomweg verkeert. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 7 Maart j.1. no.1436. vestigt de aandacht op de vervuiling, waaraan de omtrek van meerdere mili taire verblijfplaatsen en militaire keukens in deze gemeente blootstaat, Aan he weging schuwe stand .binnen [hadd ■1 eend koning vraagt inlichtingen met betrekking tot het aanbrengen van herstellingen aan het perceel Bosstraat 123. Op hei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 149