BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt voorloopig geen grond voor den aan leg van weg 220 te aanvaarden. Adressant zal wor den medegedeeld, dat geacht wordt dat zijn perceel is gelegen aan den Verl.Postweg en dat mitsdien het daarvóór gelegen terrein onbebouwd moet worden gela ten. Bij de verkaveling van zijn terreinen zal hier mede rekening dienen te worden gehouden. het ver. Verl. Po J i tot vej, ■an zijn en 1332, en weg. .off te 1; ;en zijn indien t grond be no.220 i s aan i ndien ee:, 1 aanleg :entekas at de kvj( Goedgekeurd oot wegeiB wijzer tel vertrokk'i de Vacata lijk ondl laatst, t Mevr. opig in en tijd n (met et§ Inspecteï wien ovfl sch oven zen gang t in de ing door jn gevras en aanzie. op de n den Eas| r Weth. te inliet1! kt Besloten wordt aan Wethouder Hilhorst het indertijd samengestelde overzicht ter hand te stellen, tenein de de Heer Hom te kunnen inlichten en daarmede deze aangelegenheid af te doen. n verzoen van de zen. Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd mrt.1940 no.4 wordt besloten de aanvrage no.2/ 546 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 152