NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN15.M....a. .a....r.....t1934.Q Tegenwoordig de Heeren A*L., desTomT)6. jbuXgSHlS.©S"t6X IIJ.Gasilleen A.PAGtlixorst, wethouders,. Secretaris J G A Bat enbïJX g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, J2.- Bevat volgnummers2..6.Q. t/m271 Uitgevoerd Afd. I4,Afd. I! Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 154