Volg- num- Afzender of voorsteller mer 267 268 269 270 271 Korte inhoud N.v.Westerloo en 2 andere bew.v/d Schrikslaan B.en W.van Amers foort Voorzitter Commandant III—18 i R.I. Hoofd Luchtbesche^ mingsdienst beklagen zich over de vervuiling ine lïvtej.Tii om de woning van Mej.Timmers. op 1 A] De Insp.v.Politie en de Dir .v.Gem.wer ken brengen te dezer zake rapport uit doen in drievoud toekomen het ontwei; voor een nieuwe gemeenschappelijke r# geling betreffende de toelating van leerlingen uit Soest tot de openbare scholen voor gewoon en uitgebreid la onderwijs te Amersfoort. vestigt er de aandacht op, dat het raadsbesluit van 21 Februari 1940,1e afd.no.637 inzake verhuur van de woial Birkstraat no.8 aan H.Kinderdijk tot uiterlijk 1 Mei a.s. door Gedeputeerc Staten is goedgekeurd. Gevraagd wordt of er nog nadere voorzieningen moeten worden getroffen. verzoekt hem 50 M3 compost te levei tegen den prijs van 1,= per M3. Aan de: aan te Aan H. raadsb 8, gel dat be woning Op het vraagt het perceel van den heer Bosmsj Op het (Julianalaan 51) die werkzaam is bij f den luchtbeschermingsdienstvan een telefoonaansluiting te voorzien. De kosten kunnen gebracht worden ten last van den post Alarmeeringskosten" welke voor rekening van het Rijk komen IW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 157