n BESLISSING Afdeeling en No. ling in e |j,iejTimmers zal worden aangezegd, dat zij de woning op 1 April 1940 moet hebben verlaten. v.G-em.wei pport uit t ontwei; elijke rj ing van openbare breid la at het i 1940, te n de woril dijk tot deputeert agd wordt en moetei te lever 0 M3. eer Bosmej Ti is bij van een Len. Be 1 ten lasf sten" ïijk komen Aan den Raad zal worden voorgesteld deze regeling aan te gaan. Aan H.Kinderdijk zal worden medegedeeld, dat het raadsbesluit inzake verhuur van perceel Birkstraat 8, geldt tot uiterlijk 1 Mei 1940, en verlenging var. dat besluit niet zal plaats hebben. Mitsdien zal de woning op 1 Mei 1940 verlaten moeten zijn. Op het verzoek wordt gunstig beschikt Op het verzoek wordt gunstig beschikt V oJ J. Aanmerkingen £t-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 158