NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANll.Jïïaart193&4Q. Tegenwoordig de Heeren ...Mi£.s.A.*..3j.«>..5Ï.8iOmb.e.>.....43.Uï^g.;iie.:';:..s.t.er H.J «Gasille en A«P.ililIiorst •■/ethoudeis Secretaris Gr. .♦..A.s.B.&t.üIl.fo.U.I.g.s. Afwezig Afd. II Afd. III Bevat volgnummers2.7.2t/m2.Ö.5. De Burgemeester, QiJUUu^i, Uitgevoerd De Secretaris, Accoord De Wethouders,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 160