BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .en mede, be stuurs r van het n. .uaatst i bedankt de vacan- icieel et leer- Soester- len en het La gei goedkeu- gedane n totaai- Van de berichten wordt kennisgenomen. .Vethouder Ga- sille deelt mede, dat door hem met het bestuur van de Stichting overleg zal worden gepleegd omtrent de voorziening in de vacature ontstaan door het bedan ken van den heer j.n.Sar. ■Lan aen Inspecteur van het nager Onderwijs zal worden gevraagd alsnog zijn goedkeuring aar: deze wijziging te Ine enten. ■het uitzondering van een bedrag van .5,= als zijnde het bedrag voor aankoop van rijwielbelastingmerken Ivoor twee rechercheurs, 'wordt besloten een ■van ƒ.66,36 te restitueeren oeürag i LJ'? ue voor- en totaal er van bevorde ehtstoe timing xd van i hebrua-'l ioorbeta- vde ambt e| .e buiten- geroepen if'i'ende uiregle- ixengen t Al;.e- 1 oor hem bedrijfs-| wacht gelr i'ot teruggave van een bedrag groot ƒ.21,52 wordt be sloten. Besloten wordt aan dit verzoek te voldoen en inmid dels het Georganiseerd Overleg te hooren. van het rapport wordt kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 162