Y A. v. iok- Afdeeling en No. Aanmerkingen •eman" larJ st en dienstf dienste v; at men in. r licht anorenge:- hederlana M. x 1,2j ceel. xken breip uit, te li; ok geen,:.| ng van M de Lange nzake een Akkerweg d wordt geen tei- voorstel emeentebe- ft Aldus wordt besloten. 1/ J Op het verzoek wordt gunstig beschikt Y aJ], Adressant zal den Directeur worden bericht conform' het advies van van Gemeentewerken. Y H. ngenieur srzoeken 3 verbree- I [Aldus wordt besloten. somt an. 'vegvoerenj De ian ge' P2 Ji- aolgeld bedrag tolgeld bedrag invorde- .en. rgunning t huur- illigine e aangeboden kohieren worden vastgesteld, e termijnen van invordering worden als vólgt vastge- H* steld 3e suppletoir kohier: één termijn vervallen-1 hei 1940; 1e suppletoir kohier: twee termijnen, vervalf Ivoor het Jde op 31 [voor het .lende op 31 kei en 30 Juni 1940 telkens voor de helft. Ine gevraagde vergunningen worden verleend, terwijl aan Iden garagehouder Klomp ontheffing wordt verleend van Jae verplichting tot het hebben van een taxameter in 3en drietal huurauto's, welke auto's hoofdzakelijk gorden gebezigd voor Degrafenis- en trouwrijden en 'Qeren, zoomede voor verhuur zonder chauffeur. h a/{i'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 164