Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 284 285 De Voorzitter. Houtvestex btaatsj- boschbeheex utrecht jbxengt tex sprake het eventueel dooi I de gemeente aankoopen in openbaxe veil ling op woensdag 20 maart a.s. van leen behuizing met 9 A. gxond aan del i-<ange Bxinkweg. deelt mede, dat ingaande 18 blaart 1^1 leen 20-tal wexkloozen uit Hilversum een aanvang zullen maken met het plaiij werk in de gemeentebosscnen. net weii Werschaffingsobject noschplan 1940 is daartoe tijdelijk omgezet in een caafcraai Wexkverschaffingsobject henoud texzal 'grond begxiï bedrag Eet 0c iGasill zal wc j?5biué re plc stip i and ex getrek

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 165