NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL /p =f VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN26 Maart19^40» J»Gasilleen A.P.jtiilliorstwethouders. .235.1... Afd. IV: ïyp;T v.d. v< Tegenwoordig de Heeren Secretaris S.t,S tJ.b.UX Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 2.O.t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. I!Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 168