Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 28* Wethouder uasille 287 Technisch Ambtenaa Gasbedrijf 288 Gedeputeerde btate 289 G .liigler 290 burgemeester en wethouders van Zei 291 292 Inspe cteur litie van Po- Wethouder nilhorst 31 vraagt welke voorzieningen moeten worden getroffen voor een bemesting van de 5 perceelen weiland aan den Lange lirinkweg. rapporteert dat de gashouder wegens de steeds toenemende gasafname veel te klein is geworden, en vraagt macnfi ging een voorloopig onderzoek te mo- =n instellen naar kwaliteit, prijs enz. van een 2-tal door de gemeente Utrecht te koop aangeboden droge gas houders, elk met een inhoud van 2p00 mj. deelen mede bezwaar te hebben tegen goedkeuring van het raadsbesluit van 21 februari 1940, 4e afd.nr21/692 betreffende subsidies urankbestrijuin en verzoeken te bevorderen, dat ait besluit worut ingetrokken. verzoekt mede te deelen of de gemeen te bereid is het bouwterrein aan den Braamweg, hetwelk hem voor een prijs van ƒ.2,50 per u2 verkocht is, terug te koopen, daar hij wegens opkomst on der de wapenen niet in staat is op den grond te bouwen. doen mededeeling van de boekwaarde per 51 December 19^8 van de gaslei dingen enz. te boesterberg. zendt alsnog 8 aanvragen om vergun ning voor vervoer van personen met huurauto's en adviseert deze te ver- leenen. stelt de vergadering voor aan de plaat' selijke vereenigingen, kerkebuurt, boest Zuid en boest Vooruit mededee ling te doen van de kosten van even- tueele verlichting van de wijzerplaten van den gemeentetorenmet verzoek te n ~i of door een te voe willen overwegen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 169