t hij op ehad met ment van kheid tot gevolge t onder- et het gemeente - er we te verhoo aanlei- slissing fc het be- LÜtaire Lng, inza^ .ngen aan de omstai veder is Jit dit „n de oudfj jsausd 1. De be- >tigd doom iur n1 De 'ensie ge-a itwerk inB stelling -eneens l. In dezB ;emeente het cre- school t school In de door de .Iks is vloer ij jk wordej terwijl t buiten, e tegels gelegd id BESLISSING Van de mededeeling wordt kennisgenomen, Haar aanleiding van het verslag door den 7/ethouder gegeven, wordt besloten de toegezegde credieten res pectievelijk van 75,= en 50,= voor rekening van de gemeente te nemen. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 16