NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST .2.9M. ..a ...a.. r.....t193 40 VAN Tegenwoordig de Heeren Mr..A«L.«.des ..ïomb.a, ....b.ur.geme.es.t.er H. J.*Gas.illeenA .E «.Hilhar.st.., ....w.e.th.aud.ers. Secretaris JG ,A.».Ba.t enb.ur g Afwezig Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, k Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 174