num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 296 297 298 299 300 301 4e afdeeling P.Kok e.a. Wieksl weg O.Z.95, Soest Chef afd.Financiën NVCentr.Slacht plaats Dir.Gem.werken E.v.Eeden e.a.bew v.perc.a/d Soes- terb.straat biedt ter vaststelling aan: 1e. 2e suppl.koh.straatbel'36 ad 19,50 2e. 3e '37 ad 42,= 3e. 2e '38 ad 54,= 4e. 1e '39 ad 1229,68 met verzoek mede de termijnen van in vordering te willen vaststellen. beklagen zich over de afsluiting van den Koudhoornweg en over den toe stand van den Wiekslooterweg. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd 5 Jan.1940, no.1483. zendt in een rapport betreffende op neming van kas en administratie van den distributiedienst verzoekt als plaatsvervangend keu ringsveearts te benoemen den heer Kok, daar gebleken is, dat de hui dige plaatsvervanger het te druk heeft om tijdig ten dienste van de slagers te staan. deelt mede dat het terrein op den hoek Birkstraat-Vosseveldlaan over eenkomstig het beloop in het uit breidingsplan is uitgezet. beklagen zich over den hinder, welke door hen wordt ondervonden van den afvoer van faecali'en van het perceel! Soesterb.str.79waarin 35 militai ren zijn ondergebracht. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 20 Maart j.1. nr.26/4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 175