i* 4 H/i/rt/A Lgen op/in idastraal wordt den ran Soesl m ont- ien be sente ring is jandbouv/. .1. .G. 15,4 95 tan grom van de sake rap- luden :dag 20 3 zwaar ?zocht ïdure :dt zoo of de )ssing ii 3trook 2200 10.2284- van dè ming de op- 11 ran den leeft BESLISSING De gevraagde vergunning wordt verleend Afdeeling en No. Aanmerkingen lis Aan den Dir.v.Gem.werken wordt machtiging verleend N1 Mi- de leverantie .van de benoodigde kunstmest op te dra- 1 gen aan de Coöperatieve Landbouwvereeniging "Soest", alhier Adressanten zal worden bericht overeenkomstig het advies van den Dir.v.Gem.werken. Daarbij zal worden opgemerkt, dat het College wel bereid is een bedrag van maximum 80,= te vergoeden voor "nieuwe afras tering, wijziging stoepen, tuinaanleg e.d.", zoodra na uitvoering der werken de betreffende rekeningen ter inzage worden overgelegd. asjjil- De gevraagde toestemming wordt verleend. Adressant zal worden medegedeeld, dat het College van oordeel is, dat geen aanbod tot schadeloosstel ling moet worden gedaan. V ito'i De betreffende afstandsverklaring zal ter ondertee- kening worden aangeboden. ^0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 180