num- i Afzender of voorsteller mer Korte 315 316 Voorzitter G-em. secretaris stelt voor aan. de P.U.E.M.prijsopgave te vragen voor het aanbrengen eener sterkere verlichting langs het gedeelt van den Rijksweg, gelegen tusschen het station Soestdijk tot de Soesterb. straat en wel op gelijke wijze, zooals I deze tot stand zal worden gebracht vool het gedeelte van den Rijksweg, gelegen 1 tusschen Nieuwerhoek en station Soest- I dijk. stelt voor aan den adjunct-commies B. van Ketel, een vergoeding toe te ken nen van 40,= voor het verrichten van extra werkzaamheden verbonden aan het samenstellen van de loonlijsten der werkverschaffing, gedurende het tijdvak van 29 Augustus 1939 - November 1939. in v verg deze Aldu make: hoor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 181