Hf - if 'S sopgave eener gedeelt chen het erb zooals, acht voo| gelegen n Soest- mies B. te ken- hten van! aan het n der t tijdvak] r 1939. BESLISSING In verband met de op 10 April a.s. te houden raads vergadering zal aan de P.U.E.M. worden verzocht deze prijsopgave spoedig te willen verstrekken. Afdeeling en No. Aldus wordt besloten. Aangenomen wordt dat het op maken der loonlijsten sedert 1 November 1939 Be hoort tot de werkzaamheden der afdeeling financiën. oa V 11 r ba Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 182