1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen )p de ld e ge - kleur i 5, ge- b t aat s- srrein .ich net van Gri- met ,r ver- 1 n..ink ten val- ^esloten wordt aan den Baad voor te stellen wederom i i? tot verpacnting van de jaclit over te gaan, en wel voor den duur van drie jaar. Van de verpachting zul len zijn uitgesloten de aan de gemeente in eigendom toebehoorende weilanden, het boester hatuurbad en het z.g. Szelsveld. i o 'f i". n ue r.an aeri Voorzitter worat verzoent den Inspecteur van 9 besluit I Politie opdracht te geven tegen Butte-nberg proces- 29, verbaal te doen opmaken, aangezien door dezen de ge- s ver- stelde voorwaarden niet worden nageleefd. per- Voorts wordt besloten de verleende ontheffing in te ctie H. trekken. V h r an het t her- re cht- t-maarr zijn zien krijgen. Adressant zal worden medegedeeld, dat aan hem tot we- pJjL, deropzeggens to^ toestemming wordt verleend om op j!JTj het aangegeven stuk grond kosteloos heide te maaien, -daarbij zullen de door den .directeur van Gemeentewer ken te. geven aanwijzingen nauwkeurig moeten worden op^- gevolgd, opdat ter plaatse geen schade zal worden aangericht en voorts aantasting van het natuurscnoón zal worden voorkomen. deton- a ge- oofd fc thans termijr. ,50 k&r Tot som uitbetaling van den tweeden termijn aer aanneming^- zgnde ƒ.525,50 wordt besloten. ve lijn— inda- 1 door Lngs- ig 29 ue gevraa0de vrijstelling wordt verleend. aan- )ir bui van de op Kennisgenomen, noodige machtiging tot het aanbren gen van dit urinoir, wordt aan den .directeur van Ge- meentewerken verstrekt. 1C>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 186