Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 329 330 ethouder Hilhorslt. Directeur van Ge-j entewerken. istelt voor aan den lieer Reehorst, To- 'renstraatalhier, een aanschrijving te zenden om zorg'te dragen dat bin nen één week de naast z^n woning zich bevindende vuilnishoop derd ;ordt verwij- jbiedt ter behandeling aan eenige vr- zoeken om bouwverguru-ing, vergezeld van de noodige teekeningen en advie- !zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 189