JL - NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tegenwoordig de Heeren IAv*A...L...de.S.....T.omb..e..,.....b.ur.g.eiuees4 er w.e.t.h.o.ud.ex.s—.. SecretarisJ....G..A.«B.a.t.e.nb.ur.g., Afwezig Afd. II Afd. Afd. IV 44 DER GEMEENTE SOEST VAN VAN DE VERGADERING VAN Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Uitgevoerd Bevat volgnummers t/m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 18