Volg- num- 1 Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 543 ne Voorzitter. ideelt mede, dat de houtvester van het ötaatsboschbeheer (de heer Schennen- iberg van Mierop) het wénschelijk acnt, dar de gemeente-tuinman J.v.d.broek ■in vasten dienst wordt tewerkgesteld in de bosscnen, aangezien zijn dien- |sten aldaar noodig zijn als voorwer- |ker en voor uitoefening vai: toezicht. \±)e houtvester acht v.d.nroek daar voor zeer geschikt. Voorts stelt Spre ker de vraag of net niet gewenscht zou zijn gemeentewerken te ontlasten van het toezicht op de gemeenteplant- jsoenen en een afzonderlijken dienst jin te stellen met als hoofd daaraan verbonden den adviseur der beplantin gen J.hraaijenhagen, bijgestaan aoor jeen tuinman met eventueel los perso neel.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 197