BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ./ethouder nilhorst zal deze aangelegenheid in over weging nemen en een en ander bespreken met den hirec teur van Gemeentewerken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 198