NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS j2^ - C c VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8. Ai)jil191.40...... ..ii.«»J«..jj.as.l.l.Xe....e.n isBhmidUuuu Afd. IV TypTvd Tegenwoordig de Heeren MA .0.8S..3..S.UX^SJÜS.S.S.'t.B X - Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers.>4.4t/m>.4.6.... Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 200