-"f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten woxclt den Baad voor te stellen te besluiten tot het aanbrengen eener sterke verlioirting van den Rijksweg over te gaan. Het verzoek wordt afgewezen op grond van het motief dat de uitvoering niet onder auspiciën van en 0. plaats heeft. Conform het voorstel wordt besloten, het voorloopige crediet zal den Baad in een besloten vergadering wor den gevraagd. k I3M v? akif- IL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 202