NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN9....A2ZÏ119140... Tegenwoordig de Heeren A.t.L.*b.UJCgS.nie.e.S.li.e.I.».. «J3,...A*.£.».Eiliioxa.t.., Secretaris s,.G:.*A» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers3-4./t/mSbO» Uitgevoerd Afd. I Afd. IIAfd. IIIff) Afd. IV ï'ypT vd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 204