"f rtj1 ing g. kocht verhoopt zijn ver- eekenaar ot den de Zolks- t het oongele- nstex ppoxt lijk Hulp- BESLISSING Afdeeling en No. ndressanten zal worden medegedeeld, dat deze aangel«4 - dat £5 van het - woxden bexicht, da "tl cenheid ae aandacht heeft van het College en dat maat ontruimin -"-an -ncT- Aanmerkingen xegelen woxaen genomen om tot ceel te gexaken. Aan maatschappelijk Hulpbetoon zal het College het meeste voelt voox plaatsing van de huidige bewoonstex in een gesticht omdat haax toch steeds ondersteuning zal moeten woxden verleend. Ge adviseerd zal woxden terzake in overleg te treden "met het R.k.Armbestuur van boestdijk c.q. met den pastoor i van die parochie. |k ge- tpad een ente toe an de ■ken ■it bij lo.1490. .enng op 20 >or den /atersta betref- .ting van ie Imina- .eden de ij len, die ^eleg enei lg zou i met de Lgen. i brengt 3cnrijvoh Je gevraagde toestemming wordt tot wederopzeggens toé, PJU doch uiterlijk voor den uuur van drie maanden verleend... ijl/ nis recognitie is een bedrag van verschuldigd, j nennisgenomen. X -1 .cstraat 1 van de et te vei- e staan, huis met .no .2608 eg onde: van wordt gje- t is be- 9,50 vooi Aldus wordt besloten. -tJürS en. 7 "'O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 206