m 3** nouden van ipril 1940 j De schikken. kruin en )erg ,/een )r verric..: en 10,=. ;e Soest ioner van zonder ilamebor- 'or- en iten .at schappij ling een atst n aan- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressant zal worden medegedeeld, dat net College be reid is terzake de noodige medewerking te verleenen, wordt overgelegd de boekhouding der ver een en ander in orae wordt bevonden. mits vooraf I eeniging en Lldus wordt besloten. I Aldus wordt besloten. uit tot t, bedoeln oudings- avak oor reke- nkzinni- üaltje r bijdrage ■-t in ver- Len, of, ;ze ;en kennisgenomen Aan Smits zal worden medegedeeld, dat door hem in de kosten van verpleging van zijn echtgenoote een zal dienen te worden verleend van ƒ.1,per week. bijdrage ibel is Hoogh >mtrent :en brengt schrijven zal worden medegedeeld, dat tegen het Aan de P.U.E., leggen van den kabel geen bezwaar bestaat. Alvorens met.de betreffende werkzaamheden een aanvang zal wor den gemaakt, dient overleg te woraen gepleegd met der. nirecteur van Gemeentewerken. 1940 he t w K* opgenomen, tselaar Kennisgenomen, ne betreffende kosten zullen voor ge- meenterekening worden genomen. A-syzjsy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 208