num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 358 B.H.Armbestuur H.H.Petras en Paaj las te Soest. I 359 Chef af'a.Sociale Zaken. 36O ^irectear van Ge meentewerken. [verzoekt een bijdrage te willen verlee- Inen in de gemaakte en nog te maken koj ten, verbonden aan ae ontraiming var- de onbewoonbaar verklaarde woningen 3.Q.Ï1 d.SH xi. olonieweg. deelt mede, aat op 27 Haart 1940 in jde inrichting z,on en Schild werd opge nomen Wilhelmina Oornelia van Hinte izalks voor rekening der gemeente en verzoekt de door aen vader te verlee- pLen bijdrage vast te stellen. [rapporteert omtrent den aankoop van betontegels en ongewapende betonban- den bij de k.V.Poltu te Amsterdam. Uit idit rapport blijkt dat inmiadels, na Aepleegd overleg met den ,/ethoader van Gemeentewerkenopdracht is gegeven tot levering van deze materialen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 209