/!f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen In vexbana met de omstandigheid, dat in deze kosten van gemeentewege geen tegemoetkoming kan woraen vex- leena, zal aan haat schappelijk hulpbetoon woxden ge vraagd een bijdrage in de kosten van vexzoxging van de voormalige bewoners dezer pexceelen te vexleenen. ve vader van deze patiënte zal woxden aangeschreven om een bijdrage in de vexpleegkosten zijner dochter t- verleenen van per week. Hat college kan zich met deze opdxacnt vereenigen. 6t///r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 210